Gmina Lubanie » Strona główna » RODO

RODO

Obowiązek Informacyjny

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L. 206. 119. 1) niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą przy Urzędzie Gminy Lubanie, Lubanie 28A, 87-732 Lubanie, e-mail: sekretariat@lubanie.com, tel. 54 251 33 12.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Piotr Rolirad, e-mail: inspektor@lubanie.com

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu komunikacji i otrzymywania informacji o działalności Urzędu Gminy w Lubaniu

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu realizacji prawnych działań.