Gmina Lubanie » Strona główna » urząd i rada gminy
Urząd i Rada Gminy

Urząd Gminy
Lubanie 28 A
87-732 Lubanie tel/fax: (54) 251 33 12
woj. kujawsko - pomorskie pow. włocławski

NIP: 891-13-77-759
REGON: 000994510

Znaki gminy
Uchwała RG w sprawie ustanowienia i zasad używania herbu, flag i pieczęci Gminy Lubanie (format PDF )
Herb Gminy Lubanie (format JPG)
Flaga Gminy Lubanie (format JPG)
Flaga urzędowa Gminy Lubanie (format JPG)
Pieczęć Rady Gminy Lubanie (format JPG)
Pieczęć Wójta Gminy Lubanie (format JPG)mgr Larysa Krzyżańska
Wójt gminy Lubanie

Lidia Kokowicz
- skarbnik gminy

Marlena Świeczkowska
- zastępca skarbnika

Kamila Hołtyn
sekretarz gminy - zastępca kierownika USC

Dorota Zasada
- inspektor ds. płatności
i obsługi kasy

Honorata Urbańska
- inspektor ds. wymiaru podatków
i opłat

Sylwia Zdanowska
- referent ds.realizacji podatków
i opłat

Barbara Kokowicz
- inspektor ds. księgowości budżetowej

Andrzej Mogieliński
- radca prawny

Magdalena Maklakiewicz
- inspektor ds. ubezpieczeń społecznych i księgowości budżetowej

Izabela Gawrońska
- inspektor ds. ochrony środowiska

Anna Narewska
- kierownik ds gospodarowania mieniem komunalnym

Michał Chaberski
- inspektor ds. zamówień publicznych
i projektów UE

Katarzyna Gulczyńska
- inspektor ds. utrzymania czystości gospodarki odpadami

Janusz Lambarski
- inspektor ds. obrony cywilnej

Aleksandra Bednarek
- inspektor ds. obsługi Rady Gminy. Samorządów Wiejskich i Działalności Gospodarczej

Cezary Kurdubski
- podinspektor ds. deklaracji i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Paulina Siuber
- podinspektor ds.finansowych

Piotr Rolirad
- informatyk ds. bezpieczeństwa i promocji gminy

Karolina Dębczyńska
- podinspektor ds.organizacyjnych

Jolanta Centkowska
- inspektor ds. ewidencji ludności i spraw wojskowych

Gmina jest podstawowym i najważniejszym szczeblem administracji publicznej, prowadzącym m.in.: szkoły podstawowe i gimnazja, przedszkola, biblioteki, domy kultury i inne. Gminy dbają o porządek i ochronę środowiska na swoim terenie, utrzymują drogi, organizują gospodarkę komunalną: transport lokalny, zaopatrzenie w wodę, usuwanie odpadów stałych, ścieków, itp. Wypełnianie ustawowych obowiązków i funkcji leży m. in. w kompetencjach wójta, rady gminy i jej komisji.

Rada Gminy na kadencję 2018/2023 Agnieszka Augustyniak- wiceprzewodnicząca, Małgorzata Juchniewicz, Izabela Karasiewicz, Wojciech Kaszubski, Jarosław Kulpa, Magdalena Łapciak, Barbara Rolirad - przewodnicząca, Izabela Zakrzewska, Edward Żychlewicz - wiceprzewodniczący, Wojciech Agacki, Jonasz Głowacki, Włodzimierz Woźniak, Paulina Łapciak, Anna Ogrodowska, Mirosława Ciesielska.

Rada Gminy na kadencję 2014/2018 Agnieszka Augustyniak, Barbara Budzyńska - wiceprzewodnicząca, Dorota Ciesielska, Małgorzata Juchniewicz, Izabela Karasiewicz, Wojciech Kaszubski, Jadwiga Krusińska, Jarosław Kulpa, Magdalena Łapciak, Barbara Rolirad - przewodnicząca, Grzegorz Skarupski, Ryszard Szczesny, Błażej Wesołowski, Izabela Zakrzewska, Edward Żychlewicz - wiceprzewodniczący.

Rada Gminy na kadencję 2010/2014 Krzysztof Błaszczak, Barbara Budzyńska, Dorota Ciesielska, Wojciech Chrząszcz, Małgorzata Juchniewicz, Jadwiga Kurant - przewodnicząca, Władysław Makowski, Ryszard Szczesny - wiceprzewodniczący, Renata Szopa, Irena Troszyńska, Andrzej Ulczycki - wiceprzewodniczący, Tomasz Wyborski, Włodzimierz Woźniak, Izabela Zakrzewska, Edward Żychlewicz